Vážení zákazníci, od pondělí 3.10.2022 do úterý 11.10.2022 bude náš výdejní sklad mimo provoz z důvodu dovolené. Tou dobou nebude možná expedice přepravcům. Děkujeme za pochopení a předem se omlouváme za delší dodací lhůty. Veškeré dotazy směřujte na tel. +420605560444.

Návod na instalaci filtračního skla do pískových filtrů

 Návod na instalaci filtračního skla do pískových filtrů

 

Naplňte filtrační nádobu do 1/3 čistou vodou, abyste změkčili pád skla a nedocházelo k poškrábání vnitřních částí filtrů a zaseknutí jemných částí do kolektorů. Nasypte filtrační sklo z co nejnižší výšky a maximálně však cca ¾ celkové výšky, nebo dle doporučení výrobce.

Upozornění: Filtrační sklo je asi o 15% lehčí než běžný křemičitý písek. Proto je nutné se držet maximálního naplnění do 3/0 nádoby.

Ve filtru musí zůstat nejméně 1/4 volného prostoru, který je zapotřebí jako rezerva pro zpětný proplach, kde se filtrační lože nadzvedne cca o 10%.

 

Doporučená skladba jednovrstvý filtrů:

Zrnitost 0.5 – 1.0mm 80%

Zrnitost 1.0 – 2.0mm 20%

 

Doporučená skladba vícevrstvých filtrů:

Zrnitost 0.5 – 1.0mm 60%

Zrnitost 1.0 – 2.0mm 20%

Zrnitost 2.0 – 4.0mm 20%

 

Doporučené množství filtračního média:

Doporučuje se ponechat cca 25% výšky filtru tj. naplnění do 3/4. Při zpětném proplachu se výška filtračního lože zvedne až o 10%.

 

Počáteční proplach:

Po vložení filtračního skla do filtru proveďte alespoň 3x po sobě jdoucí proplachování čistou vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut. 

 

Doporučená rychlost filtrace:

Doporučuje se rychlost filtrace okolo 10-20m3/h/m2. Čím je rychlost nižší, tím vyšší je účinnost filtrace.

 

Doporučená rychlost zpětného proplachu:

Pro správné promytí filtračního lože se doporučuje rychlost zpětného proplachu nejméně 40 - 50m3/h/m2. Správnou rychlost zkontrolujte na měřícím zařízení, nebo jako indikátor je zvednutí filtračního lože o cca 10%. 

 

Doporučená doba zpětného proplachu:

Závisí na používání či nepoužívání flokulantů. Obvykle se nastavuje časovým intervalem, nebo se kontroluje opticky. Obecně lze říci, že doba praní by měla trvat cca 5 minut.