Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Návod na instalaci filtračního skla do pískových filtrů

 Návod na instalaci filtračního skla do pískových filtrů

 

Naplňte filtrační nádobu do 1/3 čistou vodou, abyste změkčili pád skla a nedocházelo k poškrábání vnitřních částí filtrů a zaseknutí jemných částí do kolektorů. Nasypte filtrační sklo z co nejnižší výšky a maximálně však cca ¾ celkové výšky, nebo dle doporučení výrobce.

Upozornění: Filtrační sklo je asi o 15% lehčí než běžný křemičitý písek. Proto je nutné se držet maximálního naplnění do 3/0 nádoby.

Ve filtru musí zůstat nejméně 1/4 volného prostoru, který je zapotřebí jako rezerva pro zpětný proplach, kde se filtrační lože nadzvedne cca o 10%.

 

Doporučená skladba jednovrstvý filtrů:

Zrnitost 0.5 – 1.0mm 80%

Zrnitost 1.0 – 2.0mm 20%

 

Doporučená skladba vícevrstvých filtrů:

Zrnitost 0.5 – 1.0mm 60%

Zrnitost 1.0 – 2.0mm 20%

Zrnitost 2.0 – 4.0mm 20%

 

Doporučené množství filtračního média:

Doporučuje se ponechat cca 25% výšky filtru tj. naplnění do 3/4. Při zpětném proplachu se výška filtračního lože zvedne až o 10%.

 

Počáteční proplach:

Po vložení filtračního skla do filtru proveďte alespoň 3x po sobě jdoucí proplachování čistou vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut. 

 

Doporučená rychlost filtrace:

Doporučuje se rychlost filtrace okolo 10-20m3/h/m2. Čím je rychlost nižší, tím vyšší je účinnost filtrace.

 

Doporučená rychlost zpětného proplachu:

Pro správné promytí filtračního lože se doporučuje rychlost zpětného proplachu nejméně 40 - 50m3/h/m2. Správnou rychlost zkontrolujte na měřícím zařízení, nebo jako indikátor je zvednutí filtračního lože o cca 10%. 

 

Doporučená doba zpětného proplachu:

Závisí na používání či nepoužívání flokulantů. Obvykle se nastavuje časovým intervalem, nebo se kontroluje opticky. Obecně lze říci, že doba praní by měla trvat cca 5 minut.

Používáme ověření věku Adulto