Ve dnech 10.6, 13.6. a 14.6. bude náš výdejní sklad mimo provoz. Tou dobou nebude možný příjem ani výdej objednávek, děkujeme za pochopení.

Superchlorace

SUPER CHLORACE

Superchlorace je termín, který popisuje extra velkou dávku (obvykle 10 násobek vázaného chlóru) chloru pro oxidaci organických sloučenin, ničení, odstraňování řas a dalších kontaminantů z vody. Je to stejné jako použití třikrát až šestkrát více, než je obvyklé dávkování chloračního činidla. Například bazén 50 000 litrů vyžaduje asi čtyři litry tekutého chloru v bazénu (12% dostupného chloru) nebo 2,5 Kgr granulí chlornanu vápenatého (65% dostupného chloru).


Jak již bylo zmíněno, HOCI je forma chloru, která zajišťuje hygienu. Protože to je extrémně aktivní chemikálie, ale také reaguje s organickými nečistotami. Když je
Při dostatečném množství HOCI jsou nečistoty zcela oxidovány. Kombinovaný chlor je vznikl, když je nedostatečný přísun HOCI nebo když je velmi vysoká hladina
organické nečistoty. Kombinované sloučeniny chloru mohou být oxidovány zvýšením HOCI ve vodě. Bod, ve kterém jsou všechny organické nečistoty oxidovány, je
nazval bod zlomu. Přidání dostatečného chloru k dosažení tohoto bodu je známé jako mezní chlorace.

Používáme ověření věku Adulto