Blog

Filtrační křemelina

Křemelinové filtrační hmoty D.E. Filtrační hmoty Průchod filtrované látky vrstvou křemeliny je jeden z nejrozšíř...

Fosforečnany pro úpravě vody

Aktualizované stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k probl...

Minerální bazén

Co je MINERÁLNÍ BAZÉN? Původ tradičních minerálních bazénů pochází z Austrálie, která je do dnes hlavním produce...

Zdarma - Zapůjčení profesionálního fotometru

Fotometr pro bazény a vířivky - PoolLab® 1.0  Pro naše zákazníky nabízíme zapůjčení profesio...

Vyhláška č. 238/2011 Sb. veřejné bazény

    VYHLÁŠKA  238 ze dne 10. srpna 2011 (238/2011) o stanovení hygienických požadavků na kou...

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě         ČS...

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech

    Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech  ČSN EN 16401 - Chlorid ...

Evropské a české normy pro veřejné a soukromé bazény

      Normy   Pro odvětví bazénů a lázní platí celá řada norem. Níže jsou uveden...

Originální minerální sůl z Mrtvého moře, Izrael

  ORIGINÁLNÍ MINERÁLNÍ SŮL Z MRTVÉHO MOŘE, IZRAEL MRTVÉ MOŘE Mrtvé moře je po tisíce let známé jako zdro...

Jak by měly být iontoměničové pryskyřice připraveny před jejich prvním použitím?

Jak by měly být iontoměničové pryskyřice připraveny před jejich prvním použitím?   Před použitím se dopo...