Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za výrazně delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru, děkujeme. V pátek 26.7.2024 máme zavřeno.

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

platné od 22. května 2020

Správcem osobních údajů je společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o., se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha, IČ: 07628188, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 304340. SURFACE SOLUTIONS s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

SURFACE SOLUTIONS s.r.o. shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vyřízení vašich objednávek a řešení reklamací. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • historii vašich objednávek na e-shopu
 • případné další informace, které nám dobrovolně poskytnete v objednávce

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, dodávky zboží a záruční lhůty. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

Pro využívání vašich údajů k zasílání marketingových nabídek potřebujeme váš výslovný souhlas.

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu nám dáváte souhlas se zpracováním, které je možné dle Nařízení kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě vašeho autorizovaného požadavku.

V případě uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány pouze osobní údaje uvedené v životopisu nebo v komunikaci související s výběrovým řízením. V případě, že nedojde k uzavření pracovního poměru, jsou všechny osobní údaje smazány, pokud není udělen souhlas s jejich uchováváním pro další výběrové řízení.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány výhradně na území České republiky. Osobní údaje nepředáváme do jiných států, jiným subjektům nebo osobám pro jejich další komerční využití. Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické a elektronické postupy pro ochranu a zabezpečení informací.

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo tento souhlas kdykoliv vzít zpět.

Zpracovávání osobních údajů ve Smartsupp chatu

 • Správcem osobních údajů je firma SURFACE SOLUTIONS s.r.o., IČ: 07628188, DIČ: CZ07628188, Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha,
 • Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, e-mail.
 • Doba uchování údajů: 3 měsíce.
 • Účel zpracovaní údajů: poskytnutí zákaznické podpory.
 • S žádostí o výpis nebo výmaz osobních údajů nás prosím kontaktujete na SURFACE SOLUTIONS s.r.o. info@surfacesolutions.cz

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti SURFACE SOLUTIONS s.r.o., nás kontaktujte e-mailem na info@surfacesolutions.cz.

 

Používáme ověření věku Adulto