Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Právní doložka

Právní doložka

  1. Podmínky užívání webových stránek

Tato část informuje o podmínkách, možnostech a omezeních týkajících se užívání webových stránek www.filtracnimaterialy.cz a www.testovanivody.cz,  www.surfacesolutions.cz  a služeb na těchto stránkách nabízených. Tyto podmínky jsou podstatnou součástí závazného smluvního vztahu, který vzniká mezi kupujícím (Vámi), na straně jedné, a prodávajícím, na straně druhé, při uskutečnění objednávky. Prosím, přečtěte si tyto podmínky pečlivě. Užíváním těchto stránek, příp. učiněním objednávky na těchto stránkách zároveň potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s tím, že jste jimi zároveň vázáni. Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www.filtracnimaterialy.cz) si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky měnit.

  1. Ochrana osobních dat

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Provozovatel internetového obchodu shop.ocnisprchy.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Máte právo na výmaz osobních údajůBudete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu info@surfacesolutions.cz.

  1. Copyright

Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány společností SURFACE SOLUTIONS s.r.o. Veškeré materiály, objevující se na těchto stránkách (texty, design stránek, loga, obrázky a ikonky), stejně tak jako rozdělení a uspořádání jednotlivých oddělení a sekcí jsou výhradním vlastnictvím společnosti SURFACE SOLUTIONS s.r.o. a jsou chráněny autorským zákonem. Veškerý software, zdrojové texty, obrázky, ikony, loga, použité na těchto stránkách, jsou výhradním vlastnictvím společnosti SURFACE SOLUTIONS s.r.o.

Obsah těchto stránek nemůže být použit za žádným jiným účelem, než za účelem nakupování zboží na těchto stránkách. Žádné materiály z těchto stránek nesmí být zkopírovány, dále rozmnožovány, přenášeny, upravovány či distribuovány v jakékoliv formě bez předešlého písemného souhlasu společnosti SURFACE SOLUTIONS s.r.o.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Neoprávněné použití materiálů vyskytujících se na těchto stránkách může být chápáno jako porušení zákona a může mít za následek trestní, příp. občanské řízení.

  1. Omezení odpovědnosti za prodávané zboží

Veškerý prodej zboží společnosti SURFACE SOLUTIONS s.r.o. na tomto internetovém obchodě podléhá občanskému zákoníku. Soukromým osobám zboží nedodáváme. V takovém případě se obraťte na naši kancelář (tel.: +420732216266). Na veškeré zboží se vztahuje záruka za vady. Délka záruční doby je různá v závislosti na druhu zboží a na podmínkách jednotlivých dodavatelů, obvykle 12 měsíců. Na veškeré zboží vždy poskytuje záruku výrobce, nikoliv provozovatel obchodu www.filtracnimaterialy.cz a www.testovanivody.cz. Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. nese odpovědnost pouze a výhradně za cenu zboží, prodávaného v internetovém obchodě www.filtracnimaterialy.cz, s výjimkou odpovědnosti, vyplývající ze zákona.

  1. Omezení odpovědnosti za obsah webových stránek

Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací přebíraných od třetích stran. Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. ani její zaměstnanci proto neposkytují žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenesou tedy odpovědnost za případné škody, způsobené použitím těchto informací. Před použitím je nutné produkty vyzkoušet a ověřit, zda jsou vhodné pro zamýšlené způsoby použití, aplikace a zda jsou vhodné z hlediska zdraví, bezpečnosti a ekologického vlivu. Kupující přenáší svou odpovědnost pouze na sebe a musí informovat své zaměstnance, zástupce, dodavatele, zákazníky a třetí strany, které mohou přijít do styku s produkty, o všech bezpečnostních opatřeních a technických podmínek. Veškeré informace a technická asistence se poskytují bez záruky a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Kupující přebírá plnou odpovědnost za to, že bude jednat v souladu se všemi informacemi a bezpečnostními opatřeními a se všemi zákony, směrnicemi, nařízeními a předpisy jakéhokoli státního úřadu, které se vztahují na zpracování, přepravu, dodávku, vykládku, vypouštění, skladování, manipulaci, prodej a používání každého produktu.

V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. zašle tyto peníze nejpozději do 30 dnů (dle zákona) zpět na účet kupujícího.

  1. Závěrečná ustanovení

Veškeré objednávky, které jsou odeslány, se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto nákupních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. SURFACE SOLUTIONS s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nebudou vymáhány. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti SURFACE SOLUTIONS s.r.o.

  1. Prohlášení o používání cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na příslušný server. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložené cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Soubory cookies mohou rozšířit vaše možnosti při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování. Některé soubory cookies mohou nicméně tím, že ukládají navštívené webové stránky, představovat riziko pro ochranu vašich osobních údajů.

Vypnutí ukládání cookies:

Soubory cookies uložené v počítači můžete kdykoli odstranit - zpravidla bývá umístěno v "Historii" navštívených stránek.

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle uvedených pokynů:

 

Používáme ověření věku Adulto