Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Centrální sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek, platba na místě není možná.

Blog, Strana 2

IONEXOVÉ A SORPČNÍ TECHNOLOGIE V ÚPRAVĚ VODY

IONEXOVÉ A SORPČNÍ TECHNOLOGIE V ÚPRAVĚ VODY Pro odstraňování nežádoucích iontů z vod, které slouží k přípr...

Fosforečnany pro úpravu vody

Aktualizované stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu k probl...

Problematika použití přípravků na bázi fosforečnanů k úpravě pitné a teplé vody

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Aktualizované stanovisko Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro...

Minerální bazén

Co je MINERÁLNÍ BAZÉN? Původ tradičních minerálních bazénů pochází z Austrálie, která je do dnes hlavním produce...

Zdarma - Zapůjčení profesionálního fotometru

Fotometr pro bazény a vířivky - PoolLab® 1.0  Pro naše zákazníky nabízíme zapůjčení profesio...

Vyhláška č. 238/2011 Sb. veřejné bazény

    VYHLÁŠKA  238 ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sa...

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě         ČS...

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech

    Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech  ČSN EN 16401 - Chlorid ...

Evropské a české normy pro veřejné a soukromé bazény

      Normy   Pro odvětví bazénů a lázní platí celá řada norem. Níže jsou uveden...