Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Expediční sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek, platba na místě není možná.

Filtrační křemelina

Křemelinové filtrační hmoty D.E. Filtrační hmoty


Průchod filtrované látky vrstvou křemeliny je jeden z nejrozšířenějších způsobů filtrace v potravinářském průmyslu. Vzhledem k jedinečnému ložisku křemeliny, které se vytvořilo v třetihorách v českobudějovické pánvi z křemičitých schránek odumřelých sladkovodních rozsivek (diatomacei), se naše společnost stala od roku 1977 významným dodavatelem filtrační křemeliny. 


Vytříděná surovina se upravuje čištěním za mokra, sušením, kalcinací a tříděním na jednotlivé druhy konečných produktů s takovými technickými parametry, které nejlépe vyhovují pro různé způsoby použití. Společnost LB MINERALS spolupracuje na vývoji zejména s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským se sídlem v Praze. Cílem této spolupráce je neustálé zdokonalování služeb pro zákazníky. Kvalita výrobků je zajištěna důsledným uplatněním systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 v celém výrobním procesu.


Použití:
Nejširší uplatnění má filtrační křemelina v potravinářském průmyslu při filtraci piva, vína a ovocných šťáv. Používá se také v mlékárenství, škrobárnách, čistírnách, tukovém a papírenském průmyslu, jako plnivo při výrobě barev, laků, epoxidových pryskyřic, leštících a čistících prostředků, ve farmacii a zemědělství jako nosič chemických látek. Široká oblast použití křemeliny je umožněna výjimečnými vlastnostmi této suroviny, kterými jsou především nízká sypná hmotnost, velký sorpční povrch, jemnost a zdravotní nezávadnost.
Filtrační křemelina vyráběná v provoze Borovany je vhodná pro všechny typy ve světě používaných naplavovacích filtrů. Nabízíme kompletní řadu velmi kvalitních křemelin od hrubých značek F 70, F 60, F 50, které mají nejvyšší filtrační rychlost a používají se zejména pro základní náplav, přes středně hrubou křemelinu F 25 až po velmi jemné značky F 15 a F 10, vhodné pro dávkování, které zajišťují při správném použití vysokou čirost filtrátu.
Křemelina F4 se uplatňuje především při výrobě filtračních desek. Všechny druhy je možno vzájemně kombinovat a vytvářet tak filtrační směsi, odpovídající
specifickým požadavkům provozu.


Expedice:
Výrobky jsou baleny do papírových pytlů, uloženy na EUR-palety o rozměru 120 x 80 cm a
ovinuty pružnou fólií. Provoz Borovany je schopen výrobně zajistit dodávky filtrační
křemeliny v privátních obalech zákazníka