Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Filtrační křemelina

Křemelinové filtrační hmoty D.E. Filtrační hmoty


Průchod filtrované látky vrstvou křemeliny je jeden z nejrozšířenějších způsobů filtrace v potravinářském průmyslu. Vzhledem k jedinečnému ložisku křemeliny, které se vytvořilo v třetihorách v českobudějovické pánvi z křemičitých schránek odumřelých sladkovodních rozsivek (diatomacei), se naše společnost stala od roku 1977 významným dodavatelem filtrační křemeliny. 


Vytříděná surovina se upravuje čištěním za mokra, sušením, kalcinací a tříděním na jednotlivé druhy konečných produktů s takovými technickými parametry, které nejlépe vyhovují pro různé způsoby použití. Společnost LB MINERALS spolupracuje na vývoji zejména s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským se sídlem v Praze. Cílem této spolupráce je neustálé zdokonalování služeb pro zákazníky. Kvalita výrobků je zajištěna důsledným uplatněním systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 v celém výrobním procesu.


Použití:
Nejširší uplatnění má filtrační křemelina v potravinářském průmyslu při filtraci piva, vína a ovocných šťáv. Používá se také v mlékárenství, škrobárnách, čistírnách, tukovém a papírenském průmyslu, jako plnivo při výrobě barev, laků, epoxidových pryskyřic, leštících a čistících prostředků, ve farmacii a zemědělství jako nosič chemických látek. Široká oblast použití křemeliny je umožněna výjimečnými vlastnostmi této suroviny, kterými jsou především nízká sypná hmotnost, velký sorpční povrch, jemnost a zdravotní nezávadnost.
Filtrační křemelina vyráběná v provoze Borovany je vhodná pro všechny typy ve světě používaných naplavovacích filtrů. Nabízíme kompletní řadu velmi kvalitních křemelin od hrubých značek F 70, F 60, F 50, které mají nejvyšší filtrační rychlost a používají se zejména pro základní náplav, přes středně hrubou křemelinu F 25 až po velmi jemné značky F 15 a F 10, vhodné pro dávkování, které zajišťují při správném použití vysokou čirost filtrátu.
Křemelina F4 se uplatňuje především při výrobě filtračních desek. Všechny druhy je možno vzájemně kombinovat a vytvářet tak filtrační směsi, odpovídající
specifickým požadavkům provozu.


Expedice:
Výrobky jsou baleny do papírových pytlů, uloženy na EUR-palety o rozměru 120 x 80 cm a
ovinuty pružnou fólií. Provoz Borovany je schopen výrobně zajistit dodávky filtrační
křemeliny v privátních obalech zákazníka

Používáme ověření věku Adulto