Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Australský zeolit ZeoPure ve veřejných vířivkách

 
 
Právě vyšlo nové číslo zpravodaje APR, (ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V REGENERACI), kde mimo novinek jsou aktuální informace v oblasti bazénů, saun a wellness. Nechybí i informace o našem produktu ZeoPure, který byl instalován do veřejné vířivky. Více se dočtete v článku.
 
Čistá voda ve vířivkách, jde to i jinak.
 
Opět se vracíme k zajímavému tématu a tím je údržba čisté vody v provozech. V minulých číslech Zpravodaje (2/2020) jsme psali o tom, jak udržet vodu v bazénech čistou bez používání zbytečné chemie a tudíž i bez nežádoucích vedlejších efektů, které chemie má na naše zdraví. Nyní bychom vám rádi představili zajímavou
realizaci, kdy se jednalo o dodání externí filtrace s filtračním médiem ZeoPure k veřejné vířivce ve sportovním provozu v
Liberci. A jak jistě všichni provozovatelé vědí, vířivky jsou často velmi zatížené provozem, zájem o ně je velký a přitom voda je zde teplejší než v běžném bazéně, proto je i náročnější udržet vodu ve vířivkách v provozech čistou. V tomto provozu by se k instalované veřejné vířivce asi běžným způsobem zprovoznila úprava a filtrace standardní cestou tj. pískový filtr, vysoké dávkování chlóru s dávkovačem flokulantu, kdy nevýhoda flokulantů je ta, že ho nelze kontrolovat a měřit a při údržbě se vychází z orientačních hodnot. Pokud není voda ve vířivce kontaminována, dochází k zakalení vody a musí se často a nepravidelně provádět proplachy, což kromě energie lidské práce také přináší vysokou spotřebu vody. Zde se ale provozovatel areálu rozhodl jít jinou cestou. Zvolil velmi zajímavé řešení, které nabízí moderní materiál ZeoPure, tedy specifický typ australského zeolitu, který při filtraci adsorbuje amonné ionty z vody, která byla kontaminována potem, tělesným tukem či močí návstěvníků vířivky. Výhodou ZeoPure je pak také to, že dokáže odfiltrovat i částice okolo 2 mikronu a eliminuje možnost zakalení vody. Další výhodou je výrazné prodloužení doby mezi zpětnými proplachy a to díky velké filtrační ploše a dochází zde k výraznému
snížení dávkování sanitační chemie. Instalace ZeoPure nabízí provozovateli vysokou úsporu energií, vody, chemie a také i lidské práce. Odhadovaná návratnost investice je jedna sezóna a méně. Přičemž, i když v této realizaci bylo dle zadání instalováno také dávkování flokulantu, není používán, protože voda zde zůstává čistá i bez jeho použití.
 
Australský zeolit ZeoPure má výjimečnou tvrdost 7 Mohs, s velikostí mezopórů 5‐50nm a je zpracován do optimálních zrnitostních frakcí pro jednovrsvtvé nebo vícevrstvé filtry, které zaručují filtrační a adsorbční plochu okolo 25m2/g a výměnnou kapacitu cca 120 m.eg/100g a filtrační účinnost okolo 2 mikronů, což vylučuje používání flokulantů. Jeho použití snižuje spotřebu chlóru o 30‐60%. Je schválen Státním zdravotním ústavem v Praze pro úpravu
bazénové a pitné vody. ZeoPure byl testován ve SZÚ Praha a z výsledků byl certifikován jako filtrační materiál který nepodporuje růst mikroorganismu dle vyhlášky 238/2011.
Sekretariát: email: apr@seznam.cz, http://www.aprcz.cz, tel.: 284021911
Používáme ověření věku Adulto