Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Jaké jsou typy bazénových filtrů?

 

Základy filtrace
Každý bazén, který chceme mít čistý a zdravotně nezávadný, musí být vybaven zařízením pro filtraci a úpravu vody. Pro rychlou a kvalitní úpravu vody je již v prvopočátku nutné zajistit správnou instalaci trysek, skimeru, přepadu a dalších rozvodů a přívodů, který musí zajišťovat důkladné směšování vody v celém objemu bazénu. Kapacita filtračního zařízení musí být taková, aby objem vody v bazénu se přefiltroval za 4 hodiny. Doporučujeme vodu přefiltrovat 2x denně, jednou před a jednou po koupání.

Nejčastěji používané filtrační zařízení se dělí na 3 typy:

Pískové – ZeoPure - Austealský zeolit, filtrační písek, filtrační sklo, filtrační skleněné kuličky, hydrozel, aktivní uhlí, Aquaperl - perlit
Kartušové – látkové filtry
D.E. filtry – křemelina, hydroperl (D.E. je zkratka pro Diatomaceous Earth)

Pískové filtrační zařízení
Je nejpoužívanější filtrační zařízení k filtrování bazénové vody. Jako náplň se používají různá filtrační média a to dle předem navrženého systému s ohledem na kvalitu vody a zatížení bazénu. Mezi nejpoužívanější filtrační média se řadí filtrační písek, filtrační sklo, filtrační skleněné kuličky a Australský zeolit ZeoPure, který funguje navíc i jako odstraňovač nežádoucích zápachů tvořený vázaným chlórem. Základní princip tohoto filtračního zařízení je, že znečištěná voda z bazénu projde odshora dolů filtrační nádobou s filtračním médiem a ze spodní částí odchází zpět do bazénu čistá voda. Nečistoty jsou filtračním médiem zachyceny a při zpětném proplachu vypuštěny do odpadu například do kanalizace.
Při hromadění nečistot na/mezi filtračním médiu vzrůstá tlak v potrubí a ve filtrační nádobě. Je nutná pravidelná kontrola tlaku za pomocí barometru, který je instalován na filtrační nádobě a s pomocí více cestného ventilu pravidelně filtrační média proplachováním vyčistit. Při zpětném proplachování prochází voda filtrační nádobou odspoda nahoru a znečištěná voda pak odtéká mimo bazén do kanalizace.
Písková filtrace zachytí nečistoty 2-20 mikronů v závislosti na použitém filtračním médiu. Obvyklá životnost je cca 1 - 10 roků v závislosti na na typu média. Každý rok je doporučováno hloubkové čištění pomocí Filtrilo Filter cleaner. Doporučuje se používat společně s flokulanty a koagulanty (toto neplatí v případě Australského zeolitu ZeoPure, který dokáže filtrovat i bez).

Kartušové filtrační zařízení
Jsou v Evropě používané ve větší míře pouze u menších bazénů a vířivek. Filtrační kartušový systém používá k filtrování speciální kartušovou (polyesterovou) vložku. Znečištěná voda z bazénu prochází kartušovou filtrací a nečistoty jsou zachyceny kartušovou na povrchu polyesterové tkaniny.
Po zaplnění mikropórů kartušové filtrační polyesterové tkaniny dochází stejně jako u pískových filtrací ke vzrůstajícímu tlaku v potrubí a filtrační nádobě . Po zaplnění (zašpinění) se filtrace odstaví pomocí ventilů, demontuje se kryt filtrace, vyjme se kartušová vložka a vyčistí se proudem čisté vody. Po vyčištění se kartušová vložka opět vrátí do filtrace. Tento proces může být používán do viditelného poškození. Obvyklá životnost je cca 2 roky. Každý rok je doporučováno hloubkové čištění pomocí Filtrilo Nano Filter cleaner.
Kartušová filtrace zachytí nečistoty okolo 10 mikronů!

DE filtrační zařízení

Toto filtrační zařízení se řadí mezi nejkvalitnější, kde jsou obrovské nároky na čistotu vodu. K filtrování se používá speciální konstrukce potažená syntetickou tkaninou na kterou se naplaví filtrační médium jako například filtrační křemelina, mikro hydrozel nebo hydroperlit o velikosti 2 - 120 mikronu, která funguje jako filtrační povlak a zachycuje ty nejjemnější nečistoty a není potřeba používat flokulanty nebo koagulanty. Po zanesení filtrace, kdy stoupne tlak v potrubí, se stejně jako u pískové filtrace pomocí 6-ti cestného ventilu provede propláchnutí filtru a v případě odplavení je nutné doplnění náplně. Po každém propláchnutí se musí kontrolovat a případně doplnit chybějící část filtračního média stejného typu. Minimálně 1x ročně se doporučuje filtraci odstavit, demontovat a důkladně vyčistit za pomocí Filtrilo Filter cleaner.
DE filtrace zachytí nečistoty okolo 1 mikronu. Proto je považováno za nejúčinnější typ mechanické filtrace a to nejen u bazénů, ale především v potravinářství, výrobě piva a vína.


 

 

Používáme ověření věku Adulto