Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

 

 

  

 ČSN EN 889 - Síran železnatý 

 ČSN EN 1203 - Fosforečnan tridraselný 

 ČSN EN 13194 - Kyselina octová

 ČSN EN 1202 - Hydrogenfosforečnan didraselný 

 ČSN EN 1206 - Difosforečnan tetrasodný 

 ČSN EN 1212 - Polyfosforečnan sodný 

 ČSN EN 1409 - Polyaminy 

 ČSN EN 12386 - Síran měďnatý 

 ČSN EN 897 - Uhličitan sodný 

 ČSN EN 12125 - Thiosíran sodný 

 ČSN EN 1406 - Modifikované škroby 

 ČSN EN 12672 - Manganistan draselný 

 ČSN EN 13176 - Ethanol 

 ČSN EN 16004 - Oxid hořečnatý 

ČSN EN 16037 - Hydrogensíran sodný 

ČSN EN 13752 - Oxid manganičitý 

 ČSN EN 13177 - Methanol 

ČSN EN 898 - Hydrogenuhličitan sodný 

ČSN EN 896 - Hydroxid sodný 

 ČSN EN 12124 - Siřičitan sodný 

 ČSN EN 901 - Chlornan sodný 

 ČSN EN 12175 - Kyselina hexafluorokřemičitá 

 ČSN EN 899 - Kyselina sírová 

ČSN EN 1205 - Dihydrogendifosforečnan disodný 

ČSN EN 1207 - Difosforečnan tetradraselný 

ČSN EN 1410 - Kationtové polyakrylamidy 

ČSN EN 1204 - Dihydrogenfosforečnan vápenatý 

ČSN EN 1278 - Ozon 

ČSN EN 900 - Chlornan vápenatý 

ČSN EN 12174 - Hexafluorokřemičitan sodný 

 ČSN EN 936 - Oxid uhličitý 

 ČSN EN 1421 - Chlorid amonný 

ČSN EN 12123 - Síran amonný 

 ČSN EN 15482 - Manganistan sodný 

 ČSN EN 12926 - Peroxodisíran sodný 

ČSN EN 1199 - Hydrogenfosforečnan sodný 

 ČSN EN 974 - Kyselina fosforečná 

ČSN EN 12678 - Peroxomonosíran draselný 

 ČSN EN 16409 - Dolomitické vápno 

 ČSN EN 12120 - Hydrogensiřičitan sodný 

 ČSN EN 12173 - Fluorid sodný 

ČSN EN 12126 - Kapalný amoniak 

ČSN EN 12876 - Kyslík 

 ČSN EN 1405 - Alginan sodný 

ČSN EN 888 - Chlorid železitý 

 ČSN EN 1201 - Dihydrogenfosforečnan draselný 

 ČSN EN 1211 - Trifosforečnan pentadraselný 

 ČSN EN 12122 - Roztok amoniaku 

ČSN EN 1209 - Křemičitan sodný 

ČSN EN 878 - Síran hlinitý 

 ČSN EN 938 - Chloritan sodný 

 ČSN EN 12518 - Vápno 

 ČSN EN 12121 - Disiřičitan sodný 

ČSN EN 15028 - Chlorečnan sodný 

 ČSN EN 1210 - Trifosforečnan pentasodný 

 ČSN EN 1019 - Oxid siřičitý 

 ČSN EN 1198 - Dihydrogenfosforečnan sodný 

ČSN EN 1200 - Fosforečnan trisodný 

 ČSN EN 902 - Peroxid vodíku 

ČSN EN 882 - Hlinitan sodný 

ČSN EN 937 - Chlor 

ČSN EN 939 - Kyselina chlorovodíková 

ČSN EN 885 - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý 

 ČSN EN 1018+A1 - Uhličitan vápenatý 

ČSN EN 890 - Roztok síranu železitého 

ČSN EN 12932 - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 

 ČSN EN 15041 - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany 

 ČSN EN 886 - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý 

 ČSN EN 1197 - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého 

ČSN EN 12931 - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý 

 ČSN EN 973 - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů 

 ČSN EN 16003 - Uhličitan vápenato-hořečnatý 

 ČSN EN 1208 - Polyfosforečnan sodno-vápenatý 

 ČSN EN 891 - Chlorid-síran železitý 

 ČSN EN 887 - Síran hlinito-železitý 

ČSN EN 12671 - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití 

 ČSN EN 15030+A1 - Stříbrné soli pro občasné používání 

ČSN EN 14664 - Síran železitý krystalický 

 ČSN EN 1408 - Poly (chlorid diallyldimethylamonný) 

 ČSN EN 12933 - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová 

 ČSN EN 1407 - Aniontové a neiontové polyakrylamidy 

 ČSN EN 15795 - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany 

 ČSN EN 1017+A1 - Polovypálený dolomit 

 ČSN EN 15039 – Proti inkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli 

 ČSN EN 1302 OPRAVA 2 - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody 

 ČSN EN 12485 - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení 

 ČSN EN 15040 - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli 

 ČSN EN 14805 - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií 

 ČSN EN 17034 - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý 

 ČSN EN 17215 - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody 

 ČSN EN 16370 - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán 

 ČSN EN 1302 OPRAVA 1 - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody 

 ČSN EN 935 - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer) 

 ČSN EN 1302 - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody 

 ČSN EN 62364 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách 

 ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky 

 ČSN ISO 10348 - Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra 

Používáme ověření věku Adulto