Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Centrální sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek. Platba v hotovosti a kartou na místě není možná.

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

 

 

  

 ČSN EN 889 - Síran železnatý 

 ČSN EN 1203 - Fosforečnan tridraselný 

 ČSN EN 13194 - Kyselina octová

 ČSN EN 1202 - Hydrogenfosforečnan didraselný 

 ČSN EN 1206 - Difosforečnan tetrasodný 

 ČSN EN 1212 - Polyfosforečnan sodný 

 ČSN EN 1409 - Polyaminy 

 ČSN EN 12386 - Síran měďnatý 

 ČSN EN 897 - Uhličitan sodný 

 ČSN EN 12125 - Thiosíran sodný 

 ČSN EN 1406 - Modifikované škroby 

 ČSN EN 12672 - Manganistan draselný 

 ČSN EN 13176 - Ethanol 

 ČSN EN 16004 - Oxid hořečnatý 

ČSN EN 16037 - Hydrogensíran sodný 

ČSN EN 13752 - Oxid manganičitý 

 ČSN EN 13177 - Methanol 

ČSN EN 898 - Hydrogenuhličitan sodný 

ČSN EN 896 - Hydroxid sodný 

 ČSN EN 12124 - Siřičitan sodný 

 ČSN EN 901 - Chlornan sodný 

 ČSN EN 12175 - Kyselina hexafluorokřemičitá 

 ČSN EN 899 - Kyselina sírová 

ČSN EN 1205 - Dihydrogendifosforečnan disodný 

ČSN EN 1207 - Difosforečnan tetradraselný 

ČSN EN 1410 - Kationtové polyakrylamidy 

ČSN EN 1204 - Dihydrogenfosforečnan vápenatý 

ČSN EN 1278 - Ozon 

ČSN EN 900 - Chlornan vápenatý 

ČSN EN 12174 - Hexafluorokřemičitan sodný 

 ČSN EN 936 - Oxid uhličitý 

 ČSN EN 1421 - Chlorid amonný 

ČSN EN 12123 - Síran amonný 

 ČSN EN 15482 - Manganistan sodný 

 ČSN EN 12926 - Peroxodisíran sodný 

ČSN EN 1199 - Hydrogenfosforečnan sodný 

 ČSN EN 974 - Kyselina fosforečná 

ČSN EN 12678 - Peroxomonosíran draselný 

 ČSN EN 16409 - Dolomitické vápno 

 ČSN EN 12120 - Hydrogensiřičitan sodný 

 ČSN EN 12173 - Fluorid sodný 

ČSN EN 12126 - Kapalný amoniak 

ČSN EN 12876 - Kyslík 

 ČSN EN 1405 - Alginan sodný 

ČSN EN 888 - Chlorid železitý 

 ČSN EN 1201 - Dihydrogenfosforečnan draselný 

 ČSN EN 1211 - Trifosforečnan pentadraselný 

 ČSN EN 12122 - Roztok amoniaku 

ČSN EN 1209 - Křemičitan sodný 

ČSN EN 878 - Síran hlinitý 

 ČSN EN 938 - Chloritan sodný 

 ČSN EN 12518 - Vápno 

 ČSN EN 12121 - Disiřičitan sodný 

ČSN EN 15028 - Chlorečnan sodný 

 ČSN EN 1210 - Trifosforečnan pentasodný 

 ČSN EN 1019 - Oxid siřičitý 

 ČSN EN 1198 - Dihydrogenfosforečnan sodný 

ČSN EN 1200 - Fosforečnan trisodný 

 ČSN EN 902 - Peroxid vodíku 

ČSN EN 882 - Hlinitan sodný 

ČSN EN 937 - Chlor 

ČSN EN 939 - Kyselina chlorovodíková 

ČSN EN 885 - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý 

 ČSN EN 1018+A1 - Uhličitan vápenatý 

ČSN EN 890 - Roztok síranu železitého 

ČSN EN 12932 - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 

 ČSN EN 15041 - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany 

 ČSN EN 886 - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý 

 ČSN EN 1197 - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého 

ČSN EN 12931 - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý 

 ČSN EN 973 - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů 

 ČSN EN 16003 - Uhličitan vápenato-hořečnatý 

 ČSN EN 1208 - Polyfosforečnan sodno-vápenatý 

 ČSN EN 891 - Chlorid-síran železitý 

 ČSN EN 887 - Síran hlinito-železitý 

ČSN EN 12671 - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití 

 ČSN EN 15030+A1 - Stříbrné soli pro občasné používání 

ČSN EN 14664 - Síran železitý krystalický 

 ČSN EN 1408 - Poly (chlorid diallyldimethylamonný) 

 ČSN EN 12933 - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová 

 ČSN EN 1407 - Aniontové a neiontové polyakrylamidy 

 ČSN EN 15795 - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany 

 ČSN EN 1017+A1 - Polovypálený dolomit 

 ČSN EN 15039 – Proti inkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli 

 ČSN EN 1302 OPRAVA 2 - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody 

 ČSN EN 12485 - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení 

 ČSN EN 15040 - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli 

 ČSN EN 14805 - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií 

 ČSN EN 17034 - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý 

 ČSN EN 17215 - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody 

 ČSN EN 16370 - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán 

 ČSN EN 1302 OPRAVA 1 - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody 

 ČSN EN 935 - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer) 

 ČSN EN 1302 - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody 

 ČSN EN 62364 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách 

 ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky 

 ČSN ISO 10348 - Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení