Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za výrazně delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru, děkujeme. V pátek 26.7.2024 máme zavřeno.

CleanRes čistič změkčovačů vody 500g

Kód: 2065
290 Kč / ks 239,67 Kč bez DPH
Skladem (68 ks)
  • Odstraňuje rez a vodní kámen
  • Výrazně zlepšuje chuť vody
  • Prodlužuje životnost zařízení
  • Vystačí až na 3 použití (v závislosti na velikosti)
  • Obnovuje maximální účinnost

Detailní informace

1.000+ produktů
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Nejlevnější přeprava
Nejlevnější přeprava
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě
Ověřený obchod
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Detailní popis produktu

CleanRes - Pitná voda může obsahovat vyšší hodnoty vápníku, minerálů nebo železa, které mohou výrazně snížit účinnost vašeho změkčovače vody. Proto je nutné pravidelně provádět chemické čištění změkčovacího zařízení.

CleanRes je speciálně vyvinutý čistič pro domácí i komerční změkčovače vody. Odstraňuje vápník, hořčík, železo, mangan, organické sloučeniny a nahromaděný biofilm ze zásobníku pryskyřice vašeho změkčovače vody pomocí jedinečné ekologicky šetrné receptury. Pravidelné používání zajišťuje účinnou údržbu změkčovače vody, která obnovuje jeho maximální účinnost, zlepšuje chuť vody a prodlužuje životnost změkčovače.

Návod k použití
Před použitím si důkladně přečtěte celý popis výrobků s důrazem na bezpečnost při manipulaci. Účinnost CLEANRES je velmi závislá na hodnotách pH vody s nejvyšší účinností v rozsahu pH 7,0-8,0. V případě pochybností se před použitím poraďte s prodejcem, nebo výrobcem vašeho změkčovače vody.

Čištění: Rozpusťte obsah 500g CLEANRES v 1.000 ml teplé vodě. Nalijte do změkčovače vody dle typu a provedení. A.) Do nálevu. B). Do zásobníku soli v případě, že je nízká hladina solanky. Proveďte ručně regeneraci. V případě potřeby postup opakujte.


Standardní věta o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Obal a nepoužitý přípravek uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Skladování: Neskladujte na přímém slunci, světle, dešti a vlhku. Neskladujte v blízkosti ohně nebo zdroje vysokých teplot. Skladujte v uzavřených obalech v suchých a dobře větraných skladech. Neskladujte v blízkosti kyselin, peroxidů a všech hořlavých látek, organických nebo snadno oxidovatelných materiálů. Dodržujte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Není určeno k jídlu. Další informace o produktu naleznete v našich stránkách www.filtrilo.com
Společnost SURFACE SOLUTIONS s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za nesprávné použití. Vhodnost použití je nutné si ověřit u výrobce změkčovacího zařízení.

Varování / Pozor

Datum spotřeby a šarže: viz obal

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte k recyklaci na

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie pro úpravu vody
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Používáme ověření věku Adulto