Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Chlórové tablety maxi 200g , 1kg

Kód: 1920
452,01 Kč / ks 373,56 Kč bez DPH
Skladem (4 ks)

Dezinfekční chlórové tablety se stabilizátorem proti rychlému uvolňování chlóru

  • Určeno pro domácí bazény
  • Obsahuje stabilizátor chlóru
  • Obsahuje vločkovač
  • Obsahuje látky proti tvorbě řas
  • Balení 1Kg

UPOZORNĚNÍ: Měřte a dle potřeby provádějte výměnu vody, aby nedocházelo k hromadění kyseliny kyanurové

Detailní informace

1.000+ produktů
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Nejlevnější přeprava
Nejlevnější přeprava
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě
Ověřený obchod
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Detailní popis produktu

Dezinfekční chlórové tablety se stabilizátorem proti rychlému uvolňování chlóru
vločkuje a projiskřuje vodu velmi pomalé rozpouštění
Udržujte vždy hodnotu pH a chlóru v tomto rozmezí: hodnota pH: 7,0 - 7,6 ,
hodnota Cl: 1- 3 mg/l. Pro efektivnější účinnost chlóru doporučujeme držet pH v nižších hodnotách z uvedeného rozmezí.

Dávkování: Každý 7. den 1 tabletu/25 m³ vody.

Návod k použití: Tablety jsou určené k průběžné dezinfekci vody. Po prvním napuštění bazénu nebo při náhlém zhoršení kvality vody proveďte šokové ošetření přípravky Chlórový granulát rychlorozpustný nebo Chlórové tablety rychlorozpustné mini. Pro průběžné chlórování pak vkládejte tablety do plováku, u bazénu s pískovým filtrem do skimmeru nebo dávkovacího zařízení. Zapněte filtraci. Nejpozději po jedné hodině chodu filtrace, je-li hodnota chlóru v ideálním rozmezí 1-3 mg/l, je možné bazén používat. Nevhazujte tablety přímo do bazénu – nebezpečí vybělených skvrn. Před koupáním tabletu vyjměte (dbejte na ochranu pokožky rukou). Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi. Při smíchání s jinými chlórovými výrobky může dojít k prudké reakci a explozi!

UPOZORNĚNÍ: Měřte a dle potřeby provádějte výměnu vody, aby nedocházelo k hromadění kyseliny kyanurové CYA, která blokuje účinnost chlóru.

Doporučený maximální poměr kyseliny kyanurové CYA vůči volnému chlóru je 14:1

Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě.

Při styku s kůží: Obecně není tento produkt pro pokožku dráždivý.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.

Skladování a přeprava: 
Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie pro úpravu vody
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Používáme ověření věku Adulto