Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Centrální sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek, platba na místě není možná.

Minerální bazén

Co je MINERÁLNÍ BAZÉN?

Původ tradičních minerálních bazénů pochází z Austrálie, která je do dnes hlavním producentem směsí minerálů pro minerální bazény. Léty prověřené receptury zaručují maximální úroveň komfortu nejen pro koupající, ale i jako ochrana technologie proti korozi a ekologickou formu „slaného“ bazénu.  Minerální bazén není žádnou novinkou ani na evropském trhu. Jedná se o směsi na bázi draselné nebo sodné soli s magnéziovou solí z Mrtvého moře v různých poměrech a aditív proti usazování vodního kamene. Rozdíl oproti slanému bazénu je vyšší tvrdost vody, kterou je nutné udržovat dle tabulky.

Náš ekologický systém Fi MINERAL RELAX je unikátní směs z vybraných surovin jako je magnézium z Mrtvého moře, nebo sůl z Austrálie v kombinaci s aditivy proti vytváření vápenatých usazenin a s výrazně sníženou korozivní účinností.

 

Mezi hlavní výhody se řadí:

 • Nezapomenutelný zážitek z koupání
 • Žádné štípání očí
 • Žádná vysušená pokožka
 • Žádný chlórový zápach
 • Vhodné při lupénce a ekzému kůže
 • Až o 50% méně chloraminu
 • Výroba přírodního typu flokulantu
 • Až 4x snížené korozivní prostředí
 • Odpadní vodu lze použít k zalévání zahrádek (mimo řady Eco)
 • Úspora vody a energie až 85% oproti slanému bazénu

Při vývoji minerální směsi Fi MINERAL RELAX jsme postupovali dle receptur a mnoholetých zkušeností Australské solné společnosti, která je lídrem ve výrobě minerálních směsí. Tato receptura byla dále vyladěna dle evropské legislativy. *Doporučený rozsah salinity (obsahu soli) se může lišit dle typu solonizační jednotky a je nutné se řídit pokyny výrobce!

 

Startovací směs:

 • MINERAL - pro nové bazény, která obsahuje vyšší obsah chloridů cca 70% pro prvotní zachlórování.
 • MINERAL Eco - obdobná jako MINERAL jen draselná sůl je nahrazena chloridem sodným.

Přechodová / Doplňovací směs:

 • TRANSFORM - pro přechod ze slaného bazénu na minerální a k doplňování minerálů. Obsahuje vyšší obsah magnézia z Mrtvého moře oproti směsi MINERAL a nižší obsah chloridů cca 40%.
 • TRANSFORM Eco - Obdobná směs jako TRANSFORM jen draselná sůl je nahrazena chloridem sodným.

 


Instalační pokyny pro nový MINERÁLNÍ BAZÉN  

Při instalaci a nastavování správných parametrů vody minerálního bazénu je třeba mít na paměti několik hlavních faktorů, aby bylo dosaženo maximálního výkonu a nejlepších zážitků z koupání. Minerální bazén se nepodobá žádnému jinému bazénu, a proto se s ním musí zacházet dle doporučení výrobce a počítat s tím,  že během prvních 2 týdnů existuje celá řada situací, které jsou nutné dodržet. Proto je nutné zajistit, aby byly dodrženy následující kroky.

 1. Napusťte bazén vodou a upravte hodnoty způsobem jako u běžného bazénu se slanou vodou (viz tabulka).
 2. Zapněte filtrační čerpadlo Aby došlo k rychlému a dokonalému rozpuštění a promísení směsi ve vodě.
 3. Přidejte směs MINERAL podle velikosti bazénu a doporučenému dávkování *5Kg/m3. Důrazně doporučujeme přidávat vždy celé balení! Směs sypejte po celém obvodu bazénu a v případě potřeby promíchejte koštětem.
 4. Zapněte solonizátor a nastavte jej do režimu „BOOST“.
 5. Nechte filtrační čerpadlo běžet minimálně dalších 24 hodin, aby došlo k důkladnému rozpuštění a promíchání minerální směsi a k vytvoření chlóru do požadovaných hodnot.

 

Doporučené hodnoty vody

 

pH

Volný chlór

Alkalita

Tvrdost CaCO3

Salinita pro elektrolýzu

Salinita

TDS

7.0 - 7.4

0.3 - 0.8

80 - 120

200 - 400

0.3 - 0.5

0.5 - 1.0

 

 

4500 - 5000

 

 

 

 

Při přechodu ze stávajícího slaného bazénu na minerální postupujte obdobně jako při instalaci nového bazénu. Změřte popřípadě upravte hodnoty vody. Po změření salinity (obsahu soli), vyberte odpovídající objem svého bazénu a přidejte směs TRANSFORM / TRANSFORM Eco dleníže uvedené tabulky. V případě, že hodnoty salinity (obsahu soli) jsou nad hodnotou 4500ppm, bude nutné odpustit 1/3 až 2/3 objemu vody a napustit čerstvou vodou. Tvrdost vody se měří vždy až po přidání minerálů!

  
Pokyny pro údržbu minerálního bazénu  

K údržbě resp. doplňování minerálů se používá především směs TRANSFORM / TRANSFORM Eco, která obsahuje vyšší podíl magnézia z Mrtvého Moře oproti směsi MINERAL. Při provozování minerálního bazénu dochází k nestejnoměrné spotřebě chloridů k výrobě chlóru a magnézia k výrobě přírodního typu flokulantu a transdermální obsorbci kůží! Ve většině případů, je spotřeba magnézia vyšší, než spotřeba chloridů.

 • Směs TRANSFORM / TRANSFORM Eco se aplikuje při salinitě (obsahu soli) vyšší než 3000ppm*
 • Směs MINEARAL / MINERAL Eco se aplikuje při salinitě (obsahu soli) 0 – 2500ppm*

Pravidelně kontrolujte všechny hodnoty vody, salinitu a tvrdost, která je velmi důležitá pro správné fungování minerálního bazénu. Vezměte prosím na vědomí, že magnézium se transdermálně vstřebává do pokožky a elektrolýzou přetváří v přírodní typ flokulantu a je nutné jeho doplňování. Ke snižování obsahu hořčíku může vést i skokové snižování pH například při použití kyseliny chlorovodíkové. Stejně tak dochází ke spotřebě chloridů, které je nutné též pravidelně kontrolovat a doplňovat. Směs obsahuje látky proti tvorbě vodního kamene, přesto se doporučuje kontrola cely solonizační jednotky. Pokud si všimnete usazenin, vyjměte buňku a očistěte zředěným roztokem kyseliny dle návodu k použití solonizační jednotky. Pro správné měření tvrdosti nejprve upravte salinitu (obsah soli) na úroveň 4500 – 5000ppm. Výsledná celková tvrdost odpovídá cca 30% vápníkové tvrdosti CaCo3.

Měření salinity (obsahu soli) se měří buď metodou přímou, nebo metodou TDS násobenou koeficientem 0,68.

Co může / bude následovat?
Voda může po přidání minerálů vypadat jako zakalená a na hladině se může objevit pěna. Toto je úplně normální jev hydroxinačního procesu, který může trvat 24 – 48 hodin v závislosti na teplotě vody a rychlosti čerpadla než dojde k důkladnému rozpuštění a promíchání minerálů.  Pokud toto přetrvává, nechte čerpadlo běžet delší dobu, než zmizí pěna. Během této doby se nedoporučuje využívat bazén, i když to není nijak škodlivé. 

 • Po odstranění pěny z vody lze použít bazénový vysavač k vysátí počátečního znečištění.
 • Během prvních 2 týdnů se může objevit na povrchu bazénu lepivý povrch, toto je normální jev a vrátí se během pár dnů do normálu.
 • Chlór může být v prvních dnech obtížně identifikovatelný. Je to způsobeno nedokonalým rozpuštěním minerálů.
 • Po týdnu se doporučuje provést proplach filtru, aby se odstranily nečistoty vzniklé při zprovozňování systému.
 • Během následujících 7–10 dnů bude vaše voda křišťálově čistá.

 

 

Otázky, odpovědi a jejich řešení

 

Je nějaký rozdíl v instalaci nového minerálního bazénu?

Při instalaci nového minerálního bazénu postupujte obvyklým postupem, jako u běžného bazénu se solí.

 

Po přidání minerálů nelze naměřit žádný chlór.

Minerály vyžadují čas, aby se ve vodě důkladně rozpustily, promíchaly se v celém obsahu vody a za pomocí solonizačního zařízení vyrobil chlór. Tento proces může trvat o něco déle než v běžném slaném bazénu. Hodnoty chlóru budou měřitelné během 24 hodin maximálně 48 hodin. Doporučujeme zapnout na solonizačním zařízení funkci „Boost“ a zvýšit tím výkon výroby chlóru. I když chlór není z prvopočátku zjistitelný, je voda ke koupání bezpečná (toto platí v případě použité pitné vody z řadu, nebo cisterny a upravená dle doporučených hodnot).

 

Balení obsahuje hrudky, nebo je celé ztvrdlé.

To obvykle odpovídá tomu, že balení bylo skladováno ve vlhkém prostředí. Ztvrdnutí směsi nijak nezmění své vlastnosti a je plně použitelná. Bude pouze trvat delší dobu, než se rozpustí ve vodě. Doporučujeme za pomoci koštěte rozmíchat směs ve vodě, aby dlouhodobá koncentrace nezpůsobila poškození povrchu bazénu.

 

Po přidání minerálů se na hladině vytvořila bílá pěna.

Toto je normální stav procesu hydroxylace než se minerály dokonale rozpustí a zreagují s vodou. Pěna obvykle zmizí během několika hodin po zapnutí čerpadla.

 

Po přidání minerálů se na podlaze bazénu vytvořily bílo-žluté fleky.

To může být způsobeno koncentrací nerozpuštěných minerálů, které se usadily na dně bazénu kvůli nedostatečné cirkulaci. Doporučujeme promíchat koštětem, zapnout čerpadlo a nechat běžet přes noc, aby se minerály rozpustily a rovnoměrně promíchaly v celém obsahu a důkladně odfiltrovali. Pokud zbarvení přetrvává, použijte „odstraňovač skvrn“.

 

V bazénu se vyskytují vodorovná bílá linka a zbytky vápníku.

Zkontrolujte, zda jsou správné upravené hodnoty vody a věnujte zvláštní pozornost hodnotám pH a tvrdosti vody.

 

Existuje nějaká chemie, která se nesmí používat?

Pokud je nutné provést takzvaný „chlorový šok“, není vhodné používat běžný chlór šok (chlornan vápenatý), protože může způsobit zbarvení vody do žluta a zvýšení tvrdosti vody. Použijte náš speciální přípravek Fi CHLOR SHOCK MINERAL.

 

Proč se musí přidat více směsi minerálů ve srovnání s tradiční solí?

Směs minerálů není ekvivalentní k běžné bazénové soli, protože obsahuje magnézium, které snižuje obsah chloridů. Běžná sůl má poměr slanosti 1:1, oproti tomu minerální směs MINERAL má poměr 0,7:1 a směs TRANSFORM pouze 0,4:1.

 

Je nějaký rozdíl v hodnotách vody oproti běžnému slanému bazénu?

Ano, minerální bazén pracuje v o něco vyšší hodnotě pH a hlavně ve vyšší hodnotě celkové a vápníkové tvrdosti. Proto se žádným způsobem nesnažte tuto tvrdost snižovat pod minimální hodnoty. Směs obsahuje látky, které zabraňují tvorbě vápenatých usazenin a ve většině případů není potřeba dodatečná úprava.

 

Může se používat flokulant?

Ne! Minerální bazén je naprosto přírodní a ekologický bazén. Magnézium je přírodní flokulant, který vzniká stejně jako chlór v solonizačním zařízení (cela) Ne! Minerální bazén je unikátní směs minerálů, které pracují ve vyšším pH, vyšší tvrdosti a hlavně má nižší korozivní prostředí a to až 4x oproti běžné soli – chloridu sodného.

 

Je též problém s korozí technologie jako u slaných bazénů?

Ne! Minerální bazén je unikátní směs minerálů, které pracují ve vyšším pH, vyšší tvrdosti a hlavně má nižší korozivní

prostředí a to až 4x oproti běžné soli – chloridu sodného.

 

A co ekologie? Ekologie je jeden z hlavních argumentů pro pořízení minerálního bazénu! Směs MINERAL a TRANSFORM neobsahuje běžnou sůl NaCl, chlorid sodný, ale kombinaci draselné a hořečnaté soli. Odpadní vodu použitou k čištění filtrace zpětným proplachem je možné použít k zalévání zahrádky a použít jako hnojivo!