Vážení zákazníci, náš E-SHOP je plně v provozu. Expediční sklad funguje pouze jako výdejní místo objednávek, platba na místě není možná.

Jak by měly být iontoměničové pryskyřice připraveny před jejich prvním použitím?

Jak by měly být iontoměničové pryskyřice připraveny před jejich prvním použitím?

 

Před použitím se doporučuje pryskyřice namočit na 8 hodin v demineralizované vodě. To je velmi důležité zvláště pro anexové pryskyřice, aby se zajistilo, že jsou plně hydratované, a pro inertní pryskyřice ke snížení jejich hydrofobicity. 

Tento postup se používá k minimalizaci vyplavávání částic a možné ztrátě při zpětném promytí před prvním servisním cyklem.

 Pro různé aplikace existují následující speciální postupy: 

Úprava / změkčování vody: iontoměničové pryskyřice jsou připraveny, pokud jsou ve své regenerované formě. Např .: pryskyřice změkčující vodu ve formě Na +.

Demineralizace: pokud je kationová pryskyřice ve formě H + a aniontová pryskyřice ve formě OH, jsou připraveny k použití. Pokud byly zakoupeny nebo jsou ve vyčerpané formě (tj. Forma Na + pro kationty a Cl- forma pro aniontové pryskyřice), je třeba je regenerovat kyselinou a hydroxidem sodným, aby se obnovila aktivní forma (H + a OH-) ).

Je důležité, aby iontoměničové pryskyřice byly správně vloženy. K dispozici jsou postupy plnění pro jednovrstvý, nebo více vrstvý filtr.