Ve dnech 10.6, 13.6. a 14.6. bude náš výdejní sklad mimo provoz. Tou dobou nebude možný příjem ani výdej objednávek, děkujeme za pochopení.

Chlórové tablety ve vířivkách

Jsou chlorové tablety špatné pro vířivky?

Ano a to hned z více důvodů.

1.) Ano, chlórové tablety mohou způsobit problémy ve vířivkách s akrylovým povrchem. Chlorové tablety jsou primárně určeny pro bazény s fóliovým, plastvým nebo sklolaminátovým povrchem a proto se nedoporučuje používat ve vířivkách. Důvodem je to, že plovoucí dávkovače chlóru nerozpouští chlór rovnoměrně po celém obsahu vířivky – můžou vznikat místa chlóru, které jsou vysoce koncentrované, zatímco jiné oblasti nejsou řádně dezinfikovány. Plovoucí dávkovače mají tendenci se zachytit v jedné poloze, což způsobuje nerovnoměrné rozložení dezinfekčního prostředku.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat pouze granulovaný chlór, který by měl být předem rozpuštěn v kbelíku teplé vody a poté rovnoměrně rozmíchán do vody. (Správným dodržováním tohoto procesu dosáhnete nejlepších výsledků).

2.) Uživatelé vířivek, kteří používají chlórové tablety si stěžují na páchnoucí, svědivou pokožku z vody, kterou je těžké upravit. Už je nebaví každých pár měsíců vypouštět a doplňovat vodu. I když si můžete myslet, že jde jen o špatnou údržbu vody ze strany majitele vířivky, problém může spočívat v rychle stoupající hladině kyseliny kyanurové (CYA), která ovlivňuje schopnost chlóru dezinfikovat.

Co je CYA a proč se používá?

CYA (kyanurová kyselina, také známá jako stabilizátor chlóru) je chemická látka poprvé zavedená do bazénového průmyslu v roce 1956. Tehdy byly bazény běžně chlorovány kapalným chlórem, jako je chlornan sodný nebo chlornan vápenatý, který se dodával v práškové formě. Problém je v tom, že chlor podléhá degradaci působením UV paprsků slunce a proto je třeba dávkovat jednou nebo dokonce dvakrát denně. Ztráta chloru ve vodě vlivem slunečního záření je 75 % za 2 hodiny nebo úplná ztráta za 4 hodiny.

CYA udrží chlór ve vodě až osmkrát déle. Bazény, které dříve vyžadovaly každodenní přidávání chlóru, nyní potřebují chlór pouze jednou týdně s CYA. Chlor ve vodě se však rychle váže na CYA a je k dispozici menší část chloru. Takže chlór je tu déle, ale nezabíjí tak rychle. A jak se CYA zvyšuje, je k dispozici stále méně chlóru pro zabíjení bakterií a mikroorganismů.

Inovativní výrobci chlóru na konci 50. let 20. století začali kombinovat chlór s CYA za účelem výroby chlorovaných isokyanurátů nazývaných dichlor a trichlor. Tablety Trichlor se rychle staly nejoblíbenějším chloračním přípravkem pro bazény.

CYA jak tedy funguje?

Zatímco trichlor je stále oblíbenou volbou pro chlorování bazénů, většina vířivek je chlorována dichlorem. Dichlor obsahuje asi 50% CYA. To znamená, že na každých 10 ppm chlóru přidaného do vody z dichloru je zvýšení CYA o 9 ppm.

Jinými slovy, vířivka o objemu 1100 litrů s přidáním 1 ½ čajové lžičky dichloru 4krát týdně může vytvořit hladinu CYA 50 ppm již za 4 týdny a dosáhnout 100 ppm CYA za pouhých 7 týdnů. Jiný způsob, jak se na to dívat, je, že každý člověk za hodinu ve vířivce spotřebuje 4 gramy čistého chlóru nebo 8 gramů dichloru, což je 3,5 ppm chlóru ve vířivce o objemu 1100 litrů. Sečteno a podtrženo, 2 lidé používající vířivku 2krát týdně spotřebují 14 ppm chlóru a zvýší CYA o 12,6 ppm za týden. Více časů použití nebo více lidí by vyžadovalo více chlóru a mělo by větší nárůst CYA.

CYA zpomaluje zabíjení bakterií

Doba zabíjení chlorem (hodnota CT) pro pseudomonas aeruginosa, což je organismus spojený s vyrážkou nebo svěděním ve vířivce bez CYA je čas asi 20 sekund. S koncentrací 50 ppm CYA je to jedna a půl minuty a téměř dvě minuty s koncentrací 100 ppm CYA. Jak se CYA zvyšuje, účinnost chlóru klesá. K dosažení stejné doby zabíjení by bylo zapotřebí stále více chlóru, což má za následek stále se zvyšující hodnota CYA. Proto udržováním správné hladiny volného chlóru stoupá její požadovaná koncentrace.

Nárůst CYA a prodloužení doby zabíjení vedly Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) k vydání tohoto prohlášení: „CDC doporučuje nepoužívat kyselinu kyanurovou nebo chlórové produkty s kyselinou kyanurovou ve vířivkách/lázních.“

V listopadu 2016 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví prohlášení, které zní: „I při středních hladinách kyseliny kyanurové může doba, kterou chlór zabíjí pseudomonas aeruginosa (bakterie, která způsobuje „svědění ve vířivce), být až stokrát déle než ve vířivce nebo lázních bez kyseliny kyanurové.“ viz odkaz níže.

Další důsledky

Vysoké hladiny CYA také způsobují korozi kovových částí, protože přispívají k celkové zásaditosti (TA). Při výpočtu hodnoty LSI nezapomeňte vzít v úvahu úroveň CYA odečtením přibližně jedné třetiny hodnoty CYA od hodnoty TA. Vaše TA může být nižší, než si myslíte. To by mohlo mít za následek korozivní vodu, která poškozuje povrchy.

Objevují se problémy

Výsledkem nahromadění CYA ve vířivkách je nesčetné množství negativních efektů, které žádný majitel vířivky nechce zažít. Patří mezi ně zakalená voda, páchnoucí voda, podráždění kůže a další. Když nespokojení zákazníci hledají odpovědi, je jim řečeno, aby přidali více chlóru, aby provedli „chlór šok“, což problém jen zhoršuje přidáním ještě většího množství CYA. Již po 2 měsících není možné, aby se chlór obnovil. Majitelé jsou nuceni své vířivky předčasně vyprázdnit, což vede k frustraci a pocitu, že vlastnit vířivku je obtížné.

Varování nefungují

Přestože CDC a další vědecké důkazy říkají, že CYA by se neměla používat ve vířivkách, většina majitelů vířivek stále používá chlórové tablety s obsahem CYA. Podle PK Data v ročence APSP 2018 60 % všech respondentů průzkumu vířivek uvedlo, že prodejci vířivek nejčastěji používají a doporučují dezinfikovat chlórem a dichlorem.

Dichlor pod jiným jménem

Dichlor je uveden na obalu jako dichlor-s-triazinetrion sodný s přidaným označením buď dihydrát nebo bezvodý. Dichlor je však také znám jako dichlorisokyanurát sodný, což jasně ukazuje obsah kyseliny kyanurové v tomto vzorci. Všechny dezinfekční prostředky pro vířivky musí být schváleny EPA (Environmental Protection Agency) a na štítku musí být uvedeny přesné chemické složky a procenta.

Nyní, když víte, že je CYA je špatná

Většina vířivek je zakrytá, když se nepoužívají, a v horku se používají jen zřídka. Proto degradace chlóru slunečním zářením (UV) obvykle není ve vířivkách problémem. CYA by se neměla používat, protože způsobuje problémy se zabíjením mikroorganismů zpomalením doby zabíjení chlórem, což by mohlo potenciálně produkovat nebezpečnou vodu. Mohlo by to vést ke korozi nebo skvrnám, ale co je důležitější, péče o vodu ve vířivce je mnohem těžší, než je třeba.

Zásadní rozdíl mezi bazénem a vířivkou je absence spotřeby vody pro zpětný proplach pískových filtrů a tím ředění čistou vodou (snižování koncentrace CYA).

Z výše uvedených hledejte řešení bez CYA!!!


Zdroje pro tento článek:

https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Programs/Operations-SOPRecommendations.pdf

https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/pdf/fecal-incident-response-guidelines.pdf

https://www.cdc.gov/healthywater/swimming/residential/disinfection-testing.html

 

Používáme ověření věku Adulto