Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za výrazně delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

Základy měření ORP

Základy měření ORP

hakase ORP

ORP (mV) je zkratka pro oxidačně-redukční potenciál. V dnešní době se mu také říká „redoxní potenciál“. Jinými slovy, je to úroveň energie (elektrický potenciál) určená rovnovážnými podmínkami mezi oxidanty (Mz + ) a redukčními činidly (M  (zn)+ ), které koexistují v roztoku.
Předpokládejme, že v řešení existuje pouze následující jediná rovnovážná podmínka ①:

ORP1

Když se do tohoto roztoku vloží kovová elektroda (platina, zlato atd.) a referenční elektroda a změří se potenciální rozdíl mezi těmito elektrodami nebo ORP (mV) pomocí potenciometru (milivoltmetrová funkce pH metru), potenciálový rozdíl lze obecně vyjádřit následující rovnicí:

ORP4

Například rovnice ① a ② pro řešení, kde koexistují trojmocné a dvojmocné ionty železa, lze vyjádřit následovně: 

ORP5

Pokud v řešení existuje pouze jediná podmínka rovnice ①', ORP tohoto řešení je jednoznačně určeno rovnicí ②'.
Zde je důležité, že o ORP (mV) rozhoduje poměr aktivity redukčního činidla (Fe 2+ ) k aktivitě oxidantu (Fe 3+ ), neboli (a Fe 2+/ a Fe 3+ ) . Ve skutečnosti existuje v roztoku současně mnoho různých podmínek rovnováhy mezi různými ionty. ORP (mV) takového řešení tedy nelze vyjádřit touto jednoduchou rovnicí a fyzikální nebo vědecký význam ORP zjištěné rovnicí není tak jasný.
Proto musíte pochopit, že ORP (mV) roztoku je jedním z měřítek vlastností tohoto roztoku. Na druhé straně je měření ORP (mV) široce používáno pro analýzu roztoků (potenciometrická titrace) nebo jako užitečný indikátor při čištění odpadních vod.
V poslední době se uvádí, že vysoký ORP (mV) má sterilizační účinek a že pokud pijete vodu s nízkým ORP (mV), její reakce s aktivním kyslíkem v buňkách těla vás činí méně náchylnými k nemocem. ORP se také používají jako indikátor alkalické pitné vody.


Typy referenčních elektrod a ORP (mV)

Naměřený ORP (mV) je hodnota pro použitou referenční elektrodu. Zdá se tedy, že měření ORP (mV) roztoku závisí na typu referenční elektrody. Referenční elektrody Fi LAB používají Ag/AgCl s vnitřním roztokem 3,33 mol/l KCl.
V obecných akademických pracích se jako referenční elektrody často používají standardní vodíkové elektrody (SHE nebo NHE) a vztah mezi ORP (mv), když se jako referenční elektroda používá NHE, a tím, když je elektroda Ag/AgCl s 3,33 mol/ L KCl se používá jako referenční elektroda může být vyjádřena následující rovnicí:

ORP6

EN N.HE : Měření ORP (mV), když je jako referenční elektroda použita normální vodíková elektroda (NHE)
: Měření ORP (mV), když je jako referenční elektroda použita Ag/AgCl elektroda s 3,33 mol/L KCl

Další podrobnosti naleznete v části „Základy pH – elektrický potenciál referenční elektrody“. 


Pozitivní a negativní známky elektrických potenciálů

V knihách souvisejících s elektrochemií nebo analytickou chemií se příklady jako ty uvedené níže používají jako standardní oxidačně-redukční potenciály:

ORP7

V některých jiných knihách jsou však kladná a záporná znaménka uvedena opačně (zejména v knihách napsaných v USA).

ORP8

Příklad jako B pouze vyjadřuje reakci opačným způsobem a mezi těmito dvěma výrazy není žádný podstatný rozdíl, ale rozdíl ve způsobu použití znaků může být matoucí. V současné době se způsob použití znaku v A používá na většině míst po celém světě a my také tento způsob vyjadřování ORP.
Tato smlouva se nazývá Stockholmská úmluva Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC). Zjednodušeně řečeno, značky se používají tak, že šipky ukazují směr, kterým se hlavní chemické látky mění z oxidantu na redukční činidlo.

 

Používáme ověření věku Adulto