Ve dnech 10.6, 13.6. a 14.6. bude náš výdejní sklad mimo provoz. Tou dobou nebude možný příjem ani výdej objednávek, děkujeme za pochopení.

Kyslíkové tablety mini 20g, 1kg

Kód: 1941
794 Kč / ks 656,20 Kč bez DPH
Skladem (12 ks)

Kyslíkové rychlorozpustné tablety mini 20g

  • Bezchlórová úprava bazénové vody
  • Vysoce účinná receptura
  • Vhodné pro citlivé pokožky
  • 2 složkový systém s Kyslíkovým aktivátor
  • Balení 1Kg

Detailní informace

1.000+ produktů
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Nejlevnější přeprava
Nejlevnější přeprava
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě
Ověřený obchod
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Detailní popis produktu

Kyslíkové rychlorozpustné tablety mini

ideálně působí v kombinaci s aktivátorem pro krystalicky průzračnou vodu

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota kyslíku: 5,0 - 8,0 ppm.

První dávkování: 10 tablet společně s 100 ml Kyslíkového aktivátoru na 10 m³ vody.

Následné dávkování: Týdně 5 tablet na 10 m³ vody (každých 14 dní doplnit 100 ml Kyslíkového aktivátoru).

Tablety vkládejte do plováku, skimmeru nebo dávkovacího zařízení. Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah aktivního kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či intenzivním používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: Pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 1. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.

Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte etiketu a informace o přípravku

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie pro úpravu vody
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 1.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Používáme ověření věku Adulto