Vážení zákazníci, z důvodu nadměrného počtu objednávek, se předem omlouváme za delší dodací lhůty. Pokud na zboží pospícháte, zvažte možnost osobního odběru.

CL PLUS, Chlór šok anorganický 10kg

Kód: 1602
1 599 Kč / ks 1 321,49 Kč bez DPH
Momentálně nedostupné (61 ks)
  • Určeno pro profesionální použití
  • Anorganický typ s vysokým obsahem aktivního chlóru 70%
  • 1g/m3 zvýší obsah chlóru o 0,7 mg/l
  • Chlórová úprava bez vedlejších účinků
  • Určeno k šokové chloraci 
  • Rychle rozpustný typ
  • K výrobě prostředků na odstraňování řas, bakterií i plísní
  • Obsahuje anorganický chlornan vápenatý
  • Neobsahuje stabilizátor kyselinu kyanurovou, CYA

Detailní informace

1.000+ produktů
1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Nejlevnější přeprava
Nejlevnější přeprava
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě
Ověřený obchod
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.

Detailní popis produktu

CL plus, chlornan vápenatý obsahuje vysoký obsah aktivního chlóru bez vedlejších účinků oproti organickému chlóru. Při vyšších a pravidelných dávkách dochází díky obsahu vápníku ke zvýšení tvrdosti vody. 

Použití chlornanu vápenatého k šokové chloraci. 

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Řiďte se návodem na použití.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Standardní věty o nebezpečnosti:
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od zdrojů hoření/hořlavých materiálů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Zvláštní označení určitých produktů: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Skladování: Neskladujte na přímém slunci a dešti. Skladujte v uzavřených obalech
v suchých a dobře větraných skladech. Dodržujte mimo dosah dětí. Není určeno k jídlu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie pro úpravu vody
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Používáme ověření věku Adulto